top of page

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ, DE 0 A 6 ANOS.

Que é a atencion temperá?

Entendese a atención tempera como un conxunto de intervencións dirixidas a poboación infantilde 0 a 6 anos,


A sua familia e o contorno, 0 seu obxectivo e dar resposta

o antes posible as necesidades transitorias ou permanentes dos nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos. A clave e que, canto mais axina se detecten as posibles dificultades, os resultados da atención profesional poden ser mellores.

A quen se dirixe a atencion temperá?

Aos nenos e nenas de 0 a 6 anos con trastornos no

desenvolvemento ou en situación de risco de padecelos,

as familias e ao contorno empadroados nos

Concellos de Dumbría, Camariñas, Carnota, Cée, Corcubión, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Zas e Vimianzo.

Quen pode informar dunha sospeita de trastorno do

desenvolvemento nun neno?

As propias familias, as escolas infantis, os servizos sociais

comunitarios ou outras instancias que traten co menor e coa familia.

No caso de que a sospeita sexa fora da familia, debe informarse a mesma para que acudan ao servizo de pediatria.

A onde debo dirixirme para obter mais informacion?

> Ao servizo de pediatria que deriverá no caso de que

considere a unidade de AT.

> Aos servizos sociais dos Concellos de Dumbría, Camariñas, Carnota, Cée, Corcubión, Fisterra,Mazaricos, Muxía, Vimianzo e Zas.

> Aos servizo de orientación do centro educativo no que estea

matriculado o neno ounena.

> Ao servizo da agrupación dos concellos anteriormente

indicados do Servizo de Atención


 


 


 

Temperà Costa da Morte, chamando aos teléfonos

696 557 782 en PedraMaior,97 Ezaro-Dumbría e ò 696 557 782 Avda Finisterre,12-1º Vimianzo,

 

+ INFO:

Oficinas Municipais

981 744 001

 

Comments


Recientes

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
bottom of page