top of page

Ampliación da rede de saneamento municipal na parroquia de Ézaro

 


Ampliación da rede de saneamento municipal na parroquia de Ézaro.


As actuacións executadas con este proxecto foron consistentes na ampliación da rede de saneamento municipal na parroquia de Ézaro. Concremente acometeronse ramais de saneamento, un no lugar de O Castelo e dous no lugar de O Lombiño, compostos por canalización de PVC de 315 mm. de diámetro e lonxitudes 130 metros, 75 metros e 125 metros, respectivamente, cos pozos de rexistro correspondente.
As actuacións complétanse coa reposición de pavimentos mediante 20 cm. de zahorra, 10 cm. de formigón HM – 20 e lastra de granito. Ademais, no ramal 3 tamén se executou un pavimento composto de 20 cm. de zahorra e 15 cm. de formigón con mallazo.

As obras contaron con financiamento procedente do FEDER, a través da Dirección de Augas de Galicia, concedendo ao concello a subvención solicitada de 50.000 euros, o que representa unha axuda do 90.04% sobre o custo total elixible. Así, a aportación municipal ascendeu a 17.188,81 euros.

A axuda do FEDER está financiada como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19.

 

+ INFO:

Oficinas Municipais

981 744 001

 
Comments


Recientes

Síguenos
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Pinterest Icon
bottom of page