top of page

Punto de
Información Catastral

O concello de Dumbría dispón dun Punto de Información Catastral para a pretación de servizos catastrais, autorizado pola Dirección General del Catastro.

 

Na Casa Consistorial, atende de luns a venres en horario de 9 a 14 horas. 

 

No PIC pódese acceder aos seguintes servizos:


- Consulta de datos catastrais non protexidos, certificación do valor de referencia e certificación da referencia catastral.


- Consulta e certificación de datos catastrais protexidos polo titular catastral, representante ou persoa autorizada.

Os certificados descriptivos e gráficos cando o solicitante é un autorizado do titular catastral, NON conteñen información relativa aos datos dos lindeiros.

Só o titular catastral e o seu representante poden acceder á información relativa aos datos dos lindeiros, tanto nos PIC como na Xerencia.


- Certificación negativa.


- Consulta polo titular catastral sobre información de solicitudes de axuda da PAC.

 

Máis información sobre os Puntos de Información catastral en:

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECBusquedaPIC.aspx

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
bottom of page