ANUNCIO

Contratación por procedemento negociado da obra seguinte:

Creación de zona verde en Berdeogas............ 82.117,39 euros.

Prazo de presentación: 8 días naturais dende o seguinte ao de publicación deste anuncio no perfil.

Data publicación no perfil: 28-10-2016

Data remate presentación: 7-11-2016   15 horas

Lugar de presentación: Rexistro do concello de Dumbría, estrada de Dumbría, s/n 15151-Dumbría.

Información: Concello de Dumbría. Telf. 981744001    correo@dumbria.es

 Dumbría, 28 de outubro de 2016 

O ALCALDE,

José Manuel Pequeño Castro


O tempo en Dumbría
24 de abril 2017
- - -
CONCELLO DE DUMBRÍA / ANO 2017
Rúa do Concello S/N, 15151 Dumbría - A Coruña _TEL. 981 744 001 _FAX. 981 744 031_ correo@dumbria.dicoruna.es